API – přehled a základní informace

Affiliate partneři mají k dispozici API, tedy programové rozhraní, pomocí kterého si mohou zjišťovat informace o svém provizním účtu, příchodech, objednávkách a provizích. Mohou si tak naprogramovat propojení affiliate se svou aplikací či automatizovaně sledovat nové události v provizním účtu.

Funkce API

Pomocí API je aktuálně možné získat:

Funkce sloužící pro získávání seznamů mají společné vstupní parametry a výstupní data pro stránkování a filtrování. Viz. API seznamy.

Aktivace API

API přístup si aktivujte po přihlášení v partnerské administraci v sekci Účet, nastavení -> Nastavení API. Zde se vygenerujete API klíč (obdoba hesla), který pak použijete k autentizaci. API klíčů si můžete vytvořit více, lze také omezit jejich použití jen z konkrétních IP adres.

Komunikace s API

Komunikace s API rozhraním probíhá pomocí HTTPS, používá se metoda GET. Některé metody přijímají parametry v URL adrese (GET parametry). Odpovědi jsou ve formátu JSON.

Autentizace partnera se provádí pomocí speciálních HTTP hlaviček – v každém požadavku se uvede ID klíče a klíč pro API.

Více informací: Základy komunikace, autentizace

Omezení API

API rozhraní má následující omezení:

  • max. 1000 požadavků za hodinu z jedné IP adresy
  • max. 1000 požadavků za hodinu od jednoho partnera

 


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.