API – seznam objednávek (metoda orders)

zpět na přehled API

Metoda orders umožňuje číst seznam provizních objednávek.

URL: https://api.wedos.as/partner/orders

Údaje o objednávce

Vysvětlení jednotlivých údajů uvedených u objednávky:

 • ID – ID objednávky
 • advertiserId – ID inzerenta
 • orderNum – číslo objednávky přidělené inzerentem
 • createdDate – datum a čas vytvoření objednávky
 • textCampaignId – ID textové kampaně
 • boardId – ID reklamní plochy
 • entryId – ID příchodu (prokliku)
 • customId – uživatelské ID (viz. uživatelské ID v odkazech a plochách)
 • status – stav objednávky
 • amount – částka objednávky
 • currency – měna objednávky
 • partnerCommission – provize pro partnera (v měně partnera)
 • partnerCurrency – měna partnera
 • doneDate – datum a čas vyřízení objednávky
 • honouredDate – datum a čas připsání provize za objednávku na provizní účet

Možné stavy objednávky (hodnota status):

 • pending (vyřizuje se) – byla vytvořena, čeká se na zaplacení zákazníkem nebo vyřízení
 • done (vyřízena) – objednávka vyřízena, zatím nebyla připsána provize
 • canceled (stornována) – objednávka nebyla realizována, byla zrušena zákazníkem nebo dodavatelem
 • honoured (připsána) – provize za objednávku byla připsána na provizní účet
 • refused (zamítnuta) – objednávka zamítnuta z důvodu porušení podmínek provizního systému

Vstupní parametry (GET)

Pomocí vstupních parametrů lze filtrovat a stránkovat záznamy – viz. Seznamy v API.

Filtrovat lze podle následujících položek:

 • ID
 • advertiserId
 • textCampaignId
 • boardId
 • entryId
 • customId
 • status

K dispozici je parametr lastID, který vrátí pouze záznamy, jejichž ID je větší než uvedená hodnota.

Dále lze ovlivnit počet a stránku vracených záznamů:

 • page
 • count

Výstupní data

Metoda vrací v položce results pole záznamů objednávek.

Příklad odpovědi (seznam položek zkrácen):

{
  "results": [
    {
      "ID": 500895,
      "advertiserId": 2,
      "createdDate": "2017-05-23 10:35:27",
      "entryId": 50000272,
      "textCampaignId": 300000,
      "boardId": null,
      "customId": null,
      "orderNum": "8011700019",
      "amount": 14,
      "currency": "CZK",
      "partnerCommission": 3.5,
      "partnerCurrency": "CZK",
      "status": "canceled",
      "doneDate": null,
      "honouredDate": null
    },
    {
      "ID": 500894,
      "advertiserId": 2,
      "createdDate": "2017-05-19 14:50:33",
      "entryId": 50000271,
      "textCampaignId": 300000,
      "boardId": null,
      "customId": null,
      "orderNum": "8151700025",
      "amount": 4445,
      "currency": "CZK",
      "partnerCommission": 1422.4,
      "partnerCurrency": "CZK",
      "status": "honoured",
      "doneDate": "2017-05-19 14:51:08",
      "honouredDate": "2017-05-22 11:31:57"
    }
  ],
  "page": 1,
  "count": 100,
  "filteredCount": 624,
  "totalCount": 624,
  "requestId": "1495624713.2655.11284"
}

Příklad požadavků

Vrácení seznamu všech objednávek (resp. prvních 100, což je výchozí stránkování):

https://api.wedos.as/partner/orders

Vrácení seznamu objednávek ve stavu pending (nevyřízené):

https://api.wedos.as/partner/orders?status=pending

Vrácení seznamu objednávek, jejichž ID je větší než 1234:

https://api.wedos.as/partner/orders?lastID=1234

 


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.