Uživatelské ID v odkazech a plochách

Do provizních odkazů i reklamních ploch nabízíme přidání dalšího parametru, tzv. uživatelského ID, do kterého si může partner schovat jakoukoliv číselnou hodnotu.

Užitečné je to zejména pro weby, které se se svými uživateli dělí o získanou provizi za objednávky, které jejich uživatelé udělají přes provizní odkaz. Takový web však potřebuje vědět, který jejich konkrétní uživatel na provizní odkaz či na banner na reklamní ploše kliknul (a následně objednal), aby věděli, komu za to dát odměnu.

My partnerům u objednávek žádné informace o klientovi (kdo objednal) neposkytujeme, protože se jedná o osobní údaje. Partner vidí pouze částku objednávky. Nenabízíme ani informaci, co konkrétně si klient objednal.

Pro identifikaci klienta tak lze využít uživatelské ID. Je to jakýkoliv kladný celočíselný identifikátor, který partner přidá konkrétnímu návštěvníkovi do URL adresy provizního odkazu nebo do kódu reklamní plochy. Po kliknutí se toto uživatelské ID uloží u nás k záznamu příchodu, následně k záznamu objednávky, a partner jej uvidí v partnerské administraci. Co konkrétně toho ID znamená, to je na partnerovi, obvykle to bude ID jejich registrovaného uživatele.

UPOZORNĚNÍ: Uživatelské ID nefunguje v kombinaci s provizními kupóny. Použití provizního kupónu má přednost před příchodem přes provizní odkaz či reklamní plochu a případné uživatelské ID příchodu se nebere v potaz. Pokud potřebujete používat uživatelské ID, nepoužívejte provizní kupóny vůbec anebo používejte neprovizní.

Použití v provizním odkaze

Provizní odkaz se skládá z adresy cílové stránky inzerenta a parametru s identifikací kampaně (parametr ap). K tomu lze přidat další parametr ac, hodnotou je číslo. A toto číslo vezmeme jako uživatelské ID a uložíme k záznamu příchodu.

Příklad původního provizního odkazu:

https://www.wedos.as/stranka?ap=ABC123

Upravený provizní odkaz s uživatelským ID:

https://www.wedos.as/stranka?ap=ABC123&ac=123456

Použití v reklamní ploše

Ve zdrojovém kódu reklamní plochy se nachází JavaScript, který nastaví potřebné proměnné. Zde stačí přidat navíc proměnnou _adsys_cid s příslušnou číselnou hodnotou.

Příklad HTML kódu reklamní plochy:

<script>
_adsys_id = 100000;
_adsys_size = 6;
</script>
<script src="https://d.wedosas.net/d.js"></script>

Upravený kód s přidaným uživatelským ID:

<script>
_adsys_id = 100000;
_adsys_size = 6;
_adsys_cid = 123456;
</script>
<script src="https://d.wedosas.net/d.js"></script>

 


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.