Provizní kupóny

Provizní kupóny jsou další možností, jak propagovat produkty inzerentů a přilákat vaše zákazníky a návštěvníky k jejich objednání, a tedy získat provize.

Každý provizní partner (vy) si může vygenerovat jeden nebo více svých provizních kupónů v rámci aktuálně běžících kampaní. Tyto provizní kupóny použijí zákazníci v objednávkovém formuláři inzerentů a mají 2 funkce:

  1. Slevový kupón – poskytnou zákazníkovi slevu při objednávání (dle podmínek konkrétních kampaní)
  2. Identifikace provizního partnera (vás) – podle toho vám přiřadí provizi z takto učiněných objednávek

Vaše provizní kupóny můžete svým návštěvníkům či zákazníkům šířit libovolnými způsoby – zobrazit na vašich stránkách, rozeslat e-mailem (ovšem bez spamování), zveřejnit na sociálních sítích, podpořit jimi provizní odkazy, předat při osobním jednání, distribuovat v tištěné podobě apod.

Pro použití provizního kupónu není nutné, aby zákazník na stránky inzerenta, kde bude objednávat, přišel přes provizní odkaz či přes proklik reklamního banneru. Kupón sám v sobě nese informaci, ke kterému affiliate partnerovi patří.

Je však přesto vhodné zákazníka navést na stránky provizním odkazem či bannerem, protože použitím provizního kupónu je s partnerem (s vámi) spárována pouze ta konkrétní objednávka, pro kterou byl kupón použit, a nikoliv případné jiné objednávky, kde není kupón explicitně použit.

Identifikace partnera provizním kupónem má přednost před případnou informací o partnerovi v cookies (která vznikla použitím provizního odkazu či reklamního banneru).

Provizní kupóny neplatí vždy a na všechno. Každý inzerent v průběhu času vyhlašuje kampaně na konkrétní produkty s konkrétními slevami, které mají různé podmínky a dobu platnosti. Aktuálně běžící kampaně, ke kterým si můžete vytvořit kupóny, vidíte vždy v partnerské administraci affiliate v sekci Provizní kupóny.

V rámci jedné kampaně si můžete vytvořit libovolné množství kupónů a využít je tak např. k odlišení způsobu jejich využití či místa jejich zveřejnění, uvidíte odděleně jejich statistiky.


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.