API – seznam reklamních ploch (metoda boards)

zpět na přehled API

Metoda boards umožňuje číst seznam reklamních ploch partnera.

URL: https://api.wedos.as/partner/boards

Údaje o reklamní ploše

Vysvětlení jednotlivých údajů uvedených u reklamní plochy:

 • ID – ID plochy
 • title – název plochy
 • createdDate – datum a čas vytvoření kampaně

Vstupní parametry (GET)

Pomocí vstupních parametrů lze filtrovat a stránkovat záznamy – viz. Seznamy v API.

Filtrovat lze podle následujících položek:

 • ID

Dále lze ovlivnit počet a stránku vracených záznamů:

 • page
 • count

Výstupní data

Metoda vrací v položce results pole záznamů reklamních ploch.

Příklad odpovědi (seznam položek zkrácen):

{
  "results":
  [
    {
      "ID": 30001,
      "title": "druhá plocha",
      "createdDate": "2016-02-25 18:19:11"
    },
    {
      "ID": 30000,
      "title": "první plocha",
      "createdDate": "2016-02-23 19:19:39"
    }
  ],
  "page": 1,
  "count": 4,
  "filteredCount": 4,
  "totalCount": 4,
  "requestId": "1497613128.8953.7023"
}

Příklad požadavků

Vrácení seznamu všech reklamních ploch (resp. prvních 100, což je výchozí stránkování):

https://api.wedos.as/partner/boards

Vrácení reklamní plochy s konkrétním ID:

https://api.wedos.as/partner/boards?ID=30001

 


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.