API – seznam pohybů na provizním účtu (metoda account)

zpět na přehled API

Metoda account umožňuje číst seznam pohybů na provizním účtu (připsané provize, bonusy, výplaty).

URL: https://api.wedos.as/partner/account

Aktuální zůstatek účtu získáte metodou partner.

Údaje o pohybu na provizním účtu

Vysvětlení jednotlivých údajů uvedených u pohybu:

 • ID – ID pohybu
 • advertiserId – ID inzerenta (viz. číselník inzerentů)
 • createdDate – datum a čas pohybu
 • entryId – ID příchodu (prokliku)
 • textCampaignId – ID textové kampaně
 • boardId – ID reklamní plochy
 • customId – uživatelské ID (viz. uživatelské ID v odkazech a plochách)
 • orderId – ID provizní objednávky
 • orderNum – číslo objednávky přidělené inzerentem
 • type – typ pohybu
 • amount – částka (v měně partnera)
 • currency – měna
 • qty – množství (používá se u provize za počet zobrazení reklamních ploch)
 • billId – ID vyúčtování
 • billDate – datum a čas vyúčtování

Možné typy pohybu (hodnota type):

 • bonus – registrační či jiný bonus
 • affiliate – provize za objednávku
 • referralAffiliate – referral provize za objednávku
 • entryAffiliate – odměna za zobrazení reklamních ploch (placené prokliky)
 • payout – výplata

Vstupní parametry (GET)

Pomocí vstupních parametrů lze filtrovat a stránkovat záznamy – viz. Seznamy v API.

Filtrovat lze podle následujících položek:

 • ID
 • advertiserId
 • textCampaignId
 • boardId
 • entryId
 • customId
 • billId
 • type

K dispozici je parametr lastID, který vrátí pouze záznamy, jejichž ID je větší než uvedená hodnota.

Dále lze ovlivnit počet a stránku vracených záznamů:

 • page
 • count

Výstupní data

Metoda vrací v položce results pole záznamů pohybů na provizním účtu.

Příklad odpovědi (seznam položek zkrácen):

{
  "results": [
    {
      "ID": 403644,
      "advertiserId": 2,
      "createdDate": "2017-05-22 11:31:57",
      "entryId": 50000271,
      "textCampaignId": 300000,
      "boardId": null,
      "customId": null,
      "orderId": 500894,
      "orderNum": "8151700025",
      "type": "affiliate",
      "amount": 1422.4,
      "currency": "CZK",
      "qty": null,
      "billId": null,
      "billDate": null
    },
    {
      "ID": 403584,
      "advertiserId": 2,
      "createdDate": "2017-03-31 08:23:18",
      "entryId": 50000248,
      "textCampaignId": null,
      "boardId": 30005,
      "customId": null,
      "orderId": 500826,
      "orderNum": "8171700008",
      "type": "referralAffiliate",
      "amount": 13.4,
      "currency": "CZK",
      "qty": null,
      "billId": 320,
      "billDate": "2017-04-11 16:21:50"
    },
    {
      "ID": 400142,
      "advertiserId": 2,
      "createdDate": "2016-05-31 18:02:37",
      "entryId": null,
      "textCampaignId": null,
      "boardId": null,
      "customId": null,
      "orderId": null,
      "orderNum": null,
      "type": "entryAffiliate",
      "amount": 1.4,
      "currency": "CZK",
      "qty": 2,
      "billId": 320,
      "billDate": "2017-04-11 16:21:50"
    }
  ],
  "page": 1,
  "count": 100,
  "filteredCount": 159,
  "totalCount": 502,
  "requestId": "1495648671.7985.13846"
}

Příklad požadavků

Vrácení seznamu všech pohybů (resp. prvních 100, což je výchozí stránkování):

https://api.wedos.as/partner/account

Vrácení seznamu pohybů typu affiliate (provize z objednávky), pouze posledních 10:

https://api.wedos.as/partner/account?type=affiliate&count=10

Vrácení seznamu pohybů, jejichž ID je větší než 1234:

https://api.wedos.as/partner/account?lastID=1234

 


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.