Affiliate program

Do partnerského programu se může zapojit právnická osoba či fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům. Po aktivaci partnerského účtu vám ihned jako bonus připíšeme částku 100 Kč na váš provizní účet.

Partner nezískává provize (odměny) za zobrazení reklam, ale za zprostředkování objednávky, která je následně zaplacena a zrealizována. U reklamních ploch dáváme odměnu také za prokliky (podmínky viz. dále).

Jak nás propagovat

 • reklamní plochy – obdržíte od nás HTML kód, který vložíte na své stránky, na daném místě budeme zobrazovat aktuální reklamní bannery propagující naše produkty
 • provizní odkazy – dostanete od nás adresu URL odkazu, kterou můžete umístit kam chcete a jak chcete – umístit na vaše webové stránky, případně použít při osobním jednání s klientem
 • referral – provizním odkazem či reklamní plochou propagujte samotný provizní systém, z každého takto přivedeného partnera budete doživotně dostávat 10% z jeho přímých provizí (z jeho přivedených objednávek)
 • provizní kupóny – vygenerujete si slevové kupóny, které můžete rozdávat a veřejně publikovat – vámi přivedení návštěvníci použitím kupónu získají při objednání slevu a vám bude přiznána provize

Provizní odkazy

Po registraci si v partnerském účtu můžete založit jednu či více tzv. textových kampaní. Ke každé se vám vytvoří provizní odkaz (URL), směřující na naše stránky. Když se kdokoliv dostane přes tento odkaz na naše stránky, poznáme, že návštěvník přišel přes vás a máte nárok na odměnu z realizovaných objednávek tohoto návštěvníka. Platí pro objednávky provedené ve stejném prohlížeči do 90 dnů od prokliku (informace o příchodu je uložena v cookies).

Provizní odkaz můžete umístit kam chcete a použít jak chcete, např.:

 • použít pro odkaz u nějakého obrázku (banneru)
 • vložit jako odkaz do menu na vašich stránkách či v textu vašich stránek
 • publikovat na sociálních sítích
 • rozeslat v rámci vyžádaných marketingových e-mailů
 • použít při osobním jednání s klientem

Textových kampaní (a tedy i provizních odkazů) si můžete vytvořit libovolné množství, abyste je pak mohli použít různým způsobem na různých místech a rozlišit jejich úspěšnost ve statistikách.

V URL adrese provizního odkazu se nachází parametr s identifikací partnera (resp. konkrétní textové kampaně partnera). Jako alternativu je možno po domluvě s námi aktivovat identifikaci partnera (kampaně) pomocí hlavičky HTTP Referrer a použít tak čisté odkazy bez identifikačních parametrů (pro takovou možnost využijte kontaktní formulář).

Reklamní plochy

Systém je podobný reklamním systémům AdSense, Sklik apod. Do stránek se vkládá HTML kód, který pomocí JavaScriptu při každém načtení vkládá bannerovou reklamu.

U reklamních ploch neovlivňujete, jaké konkrétní reklamní bannery (obrázky) se budou na vašich stránkách zobrazovat. My budeme na plochách různě střídat několik bannerů (stálé nabídky, akce, upoutávky na soutěže, …). V nastavení reklamních ploch si můžete zvolit, který sortiment našich služeb a produktů upřednostňujete (kategorie reklam).

Vytvořit si můžete libovolné množství reklamních ploch různých rozměrů a pro různé vaše stránky, umístění a účely. Čím více jsou vaše stránky navštěvované a čím více je reklama na nás viditelná, tím samozřejmě lépe pro vás, zvyšuje se tím pravděpodobnost prokliku a vytvoření objednávky, ze které získáte provizi. Počet reklamních ploch se nijak neomezuje.

U této formy propagace platíme také za proklik, tedy už jen za kliknutí návštěvníka a příchod na naše stránky od nás dostanete provize. Odměna za 1 placený proklik je stanovena na 0,50 Kč. Podrobnosti o tom, které prokliky jsou a které nejsou považovány za placené, naleznete na této stránce v části Omezení. Výdělky za prokliky se sčítají vždy zpětně za celý den, objeví se tedy na vašem provizním účtu v sumě až druhý den.

Provizní kupóny

Provizní kupón je slevový kupón, který klientovi v objednávkovém formuláři poskytne slevu a zároveň vás identifikuje jako zprostředkovatele objednávky, za což obdržíte příslušnou provizi.

Dle aktuálních kampaní si můžete vygenerovat jeden nebo více provizních kupónů a ty pak libovolně šířit – uvádět na webových stránkách, sociálních sítích, podpořit tím provizní odkazy, rozeslat v newsletterech (bez spamování), předat při osobním jednání, distribuovat v tištěné podobě apod.

Podrobnosti o provizních kupónech

Zprostředkování objednávky

Identifikace partnera se po prokliku uloží návštěvníkovi do cookies v jeho prohlížeči (musí mít cookies povolené). Platnost cookies je 90 dní – to znamená, že návštěvník nemusí objednat ihned, ale kdykoliv se během 90 dní od prokliku vrátit na naše stránky (stačí přímo, nemusí již jít přes váš odkaz či reklamní plochu) a objednat – to vše se přičte k dobru partnera.

Jakmile u nás zákazník, kterého nám přivedete, objedná, zaplatí a my mu dodáme zboží či službu, bude vám přiznána odměna z celkové částky dodaného zboží/služby. Odměny se tedy nedávají za pouhé objednávky, ale pouze za zaplacené a realizované. 30 dní od vyřízení objednávky vám připíšeme odměnu na váš provizní účet u nás. Těchto 30 dní je zde proto, že zákazníci mají nárok na odstoupení od smlouvy. Při takovém odstoupení vám odměna nenáleží.

Výše odměny se řídí sazebníkem provizí, platného v den vytvoření objednávky.

Referral provize

Další možností výdělku je, že budete propagovat provizní systém jako takový a budete nám přivádět nové partnery. Buď použijete provizní odkaz, který bude směřovat na informace o provizním systému, nebo zvolíte příslušnou kategorii reklam u reklamní plochy.

Jakmile se nový partner do 90 dní od příchodu přes provizní odkaz či reklamní plochu zaregistruje, zapíšeme si, že přišel přes vás. Od toho okamžiku získáváte 10% z jeho odměn z jím vytvořených objednávek – a to doživotně, bez časového omezení. Nezískáváte však provizi z jeho registračního bonusu ani z jeho případných dalších přivedených partnerů (10% tedy platí jen z objednávek 1. úrovně).

Omezení

Omezení pro reklamní plochy:

 • Za placený se proklik považuje pouze 1 proklik z 1 IP adresy za 1 hodinu. Tedy více prokliků z jedné IP adresy v jedné hodině se započítá jen jednou. Toto omezení nemá vliv na zprostředkování objednávek, pouze na proplacení samotných prokliků.
 • Ke každé zprostředkované a realizované objednávce smí předcházet max. 100 placených prokliků. To znamená, že pokud proběhne 100 placených prokliků a během nich není realizována žádná objednávka, jsou další prokliky až do následující realizované objednávky neplacené.

Partnerský program dále obsahuje několik omezení, která jsou namířena proti nepoctivým účastníkům a za normálních okolnosti by se neměla dotknout těch poctivých.

 • Neklikejte na vaše reklamy a provizní odkazy (s výjimkou osobního jednání s klientem) a nenavádějte k tomu vaše známé jen za účelem zvýšení počtu prokliků. Neobjednávejte zboží a služby pro sebe nebo své známé.
 • Neumisťujte reklamu na stránky s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy České republiky, platnými mezinárodními úmluvami či s dobrými mravy, s nelegálním obsahem, pornografickou tématikou, nabízející možnosti nelegálního stahování (WAREZ, MP3 apod.), na webových stránkách, které na takové stránky odkazují či je jinak propagují.
 • Nepokoušejte se o umělé navyšování prokliků, počtu zobrazení reklamních ploch nebo o skryté zobrazování cíle provizního odkazu (cookie stuffing). Každé kliknutí na reklamu musí být vědomá činnost návštěvníka.
 • Provizní odkazy musí být použity přímo v nezměněné podobě – nepoužívejte zkracovače URL či přesměrování
 • Nevkládejte reklamu do nevyžádané pošty (spam) ani do jiné nedovolené formy propagace

Jestliže partneři místo pokusů o nekalé praktiky věnují čas a energii vytvoření kvalitních a navštěvovaných stránek, zvýší pravděpodobnost zprostředkování objednávky, nám přivedou nové zákazníky, za to dostanou více odměn a všechny zúčastněné strany budou spokojené. Na nekalé činnosti v partnerském programu se dříve nebo později přijde. Nemáte-li dobré úmysly, ani se neregistrujte, jen budete ztrácet čas. Provádíme pečlivé kontroly a nedoložitelné prokliky a objednávky zamítáme.

Vyplacení odměny

Vyplácení odměn se provádí na bázi kalendářních měsíců. Minimální částka pro výplatu je 500 Kč (či 20 EUR). Pokud není této částky v daném kalendářním měsíci dosaženo, převádí se zůstatek do dalšího měsíce.

Vyúčtování provádíme na základě vaší žádosti do 15. dne v následujícím měsíci (pokud bylo dosaženo požadovaného minima). Splatnost je 30 dní.

Vyplacení může předcházet ověření vaší totožnosti a údajů vyplněných ve vašem účtu.

Odměnu zasíláme bankovním převodem. Nelze ji zaslat složenkami, vyplatit v hotovosti či jiným způsobem.

Ve vašem partnerském účtu si nastavíte osobní údaje (fakturační údaje) s uvedením čísla bankovního účtu v mezinárodním formátu (IBAN, BIC-SWIFT). Plátci DPH uvedou také své DIČ (DPH 21% přičteme k částce provize).

Podrobnosti o vyplácení provizí

Partnerská administrace

Partner má k dispozici webové rozhraní na adrese partner.wedos.as, kde může spravovat svůj účet, vytvářet textové kampaně, sledovat příchody, objednávky, statistiky a další.

Chcete-li si toto rozhraní vyzkoušet, nebojte se zaregistrovat. Ničemu se nezavazujete.

V partnerské administraci naleznete:

 • přehled s celkovými statistikami
 • nastavení fakturačních údajů a automatického vyúčtování
 • provizní účet – výpis pohybů
 • vyúčtování – přehled a detail provedených vyúčtování (výplat)
 • textové kampaně – seznam, vytvoření nové, editace, získání URL provizních odkazů, statistiky
 • reklamní plochy – seznam, vytvoření nové, editaci, získání HTML kódu plochy, statistiky
 • provizní kupóny – aktuální kampaně, vygenerování kupónů
 • příchody – seznam příchodů přes vaše provizní odkazy či reklamní plochy, detail příchodu
 • objednávky – seznam zprostředkovaných objednávek, detail objednávky – včetně informace na základě kterého příchodu a které textové kampaně či reklamní plochy objednávka vznikla a v jakém je stavu
 • referral – seznam přivedených partnerů, jejich souhrnné statistiky, seznam jejich příchodů a seznam jejich objednávek
 • produkty – seznam produktů v provizním systém s konkrétní výší provize pro vás
 • statistiky – detailní statistiky příchodů, objednávek a provizí – lze seskupovat dle roků, měsíců, dní či hodin nebo dle textových kampaní a reklamních ploch
 • grafické statistiky – výstup libovolné statistiky ve formě grafu
 • export statistik a seznamů – seznam pohybů na zálohovém účtu, seznam objednávek a statistiky lze exportovat do formátů CSV, XLS, HTML a PDF
 • nastavení účtu – změna e-mailové adresy (loginu), změna hesla, aktivace a změna nastavení vícefaktorového přihlašování (TOTP)
 • nastavení provizního systému – nastavení e-mailových notifikací o objednávkách (vypnuto, každou hodinu, denně) a o připsaných provizích
 • historie přihlášení

API rozhraní

Na affiliate účet je také možno napojit se programově, tedy přes API rozhraní. Přes to je možné získávat informace o provizním účtu, příchodech, objednávkách, provizích, produktech aj.

Podrobnosti: Základní informace o API

Co připravujeme

Náš partnerský program se intenzivně vyvíjí. V blízké době chystáme:

 • více jazyků a více měn – připravujeme expanzi tohoto systému i za hranice ČR
 • více inzerentů – v jednom provizním systému budou propagovány produkty a služby dalších firem
 • značkování a seskupování statistik – ke kampaním a plochám si nastavte značky (tagy), podle kterých si pak můžete seskupovat statistiky