Výplata provizí

V provizním systému se provádí vyúčtování získaných provizí na bázi kalendářních měsíců. To znamená, že se vyplácí částka, která je zůstatkem na provizním účtu k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, ale pouze pokud bylo překročeno minimum pro výplatu (standardně 500 Kč, lze navýšit).

Vyplácí se pouze provize, které byly skutečně připsány na provizní účet. To se stane 30 dní po uzavření objednávky.

Možnosti výplaty

V nastavení partnerského účtu lze zvolit několik možností výplaty provize:

  • vypnuto – Vyúčtování a vyplácení provize nebude prováděno. To je vhodné v případě, že si chcete provize nastřádat a nechat si je vyplatit dohromady až někdy v budoucnu.
  • bankovní účet – výplata bude prováděna na uvedený bankovní účet, zadává se IBAN (číslo účtu v mezinárodním formátu), lze tedy uvést libovolný účet z ČR, SR i zahraničí
  • PayPal účet – výplata bude posílána na PayPal účet identifikovaný příslušnou e-mailovou adresou, transakční poplatky hradí příjemce, nelze použít v případě plátce DPH (zrušeno od 1.7.2019)
  • zálohový účet WEDOS – finance lze převést na zálohový účet WEDOS ve formě kreditu, který pak můžete používat pro úhradu hostingových služeb (více informací)

Nastavit si můžete minimální částku, kterou chcete vyplácet. Standardně je to 500 Kč (či odpovídající částka v jiné měně). Toto minimum si můžete navýšit, pokud si například nepřejete vyplácet každý měsíc po stokorunách, ale chcete to řešit až když bude částka vyšší.

Částky nižší než 500 Kč nevyplácíme.

Postup výplaty

Nejprve musíte dosáhnout potřebného minimálního zůstatku a také musíte mít nastavené fakturační údaje a nastaven způsob výplaty (nastavuje se v partnerské administraci v sekci Info o partnerovi).

Výplata provize je iniciována z vaší strany. Žádost o vyplacení podáte tím, že si v partnerské administraci vytvoříte nové vyúčtování.

V administraci v detailu vyúčtování pak nahrajete potřebný dokument (fakturu či písemnou žádost o výplatu). Postup liší podle toho, zda se jedná o právnickou osobu, podnikatele či fyzickou osobu nepodnikatele.

Právnická osoba či podnikatel (ČR)

Pokud se jedná o právnickou osobu či o podnikatele, dle instrukcí v detailu vyúčtování, které jste si vytvořili, vystavíte fakturu. Soubor s fakturou na stejné stránce pak rovnou nahrajete. Preferujeme fakturu ve formátu PDF, max. velikost 5 MB.

Na základě toho provedeme vyplacení, obvykle do 15 dní od přijetí faktury, nejpozději do 30 dní.

Částka provize je bez DPH. Pokud jste plátci DPH, připočítá se.

Faktura musí splňovat následující náležitosti:

  • faktura musí být přesně na částku odpovídající vyplácenému zůstatku
  • údaje dodavatele (vás), včetně čísla bankovního účtu, musí přesně odpovídat údajům nastaveným v partnerském účtu – jinému dodavateli či na jiný účet provizi nezašleme

Pokud jste plátce DPH, platí také:

  • na faktuře musíte jako DUZP uvést poslední den předchozího kalendářního měsíce
  • vaše číslo účtu musí být uvedeno v registru plátců DPH a nesmíte být v něm evidováni jako nespolehlivý plátce
  • samozřejmě je také vaší povinností tento příjem uvést v kontrolním hlášení za příslušný kalendářní měsíc

Zahraniční právnická osoba či podnikatel

Výplatu provizí provádí firma se sídlem v České republice. Pokud jste firma či podnikatel se sídlem mimo ČR v rámci EU, řídí se fakturace systémem reverse charge. To znamená, že musíte být v domovské zemi registrováni pro přeshraniční plátcovství DPH (identifikovaná osoba), musí vám být přiděleno DIČ (VAT, IČ DPH). Následně nám musíte fakturovat provize v režimu reverse charge (tedy ve faktuře uvádět částku bez DPH) a poté odvést DPH ve své zemi.

Fyzická osoba nepodnikatel

Fyzické osobě nepodnikateli při vytvoření vyúčtování vytvoříme a nabídneme ke stažení (též zašleme e-mailem) PDF dokument Žádost o výplatu provize, který musí být ručně podepsán a doručen zpět k nám. Naskenovaný podepsaný dokument lze rovnou nahrát na stránce s detailem vyúčtování (preferujeme formát PDF, případně obrázek, max. velikost 5 MB),

Po obdržení dokumentu a jeho kontrole provedeme výplatu do 30 dní.

Dále čtěte: Příležitostný příjem do 30 000 Kč

Vyplácet provize fyzické osobě nepodnikateli je možné pouze v ČR. Při přeshraničním platebním styku je nutné řešit DPH (viz. předchozí informace o zahraničních partnerech).

 


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.