Příležitostný příjem do 30 000 Kč

Pokud máte příležitostný příjem do 30 000 Kč ročně, nemusíte na to mít živnostenské oprávnění, nemusíte takový příjem uvádět v daňovém přiznání a nemusíte platit daň z příjmu.

Zde však často dochází k chybné interpretaci příslušného zákona. Není pravda, že to co je do 30 000 Kč, je příležitostný příjem. Zákon říká, že nemusíte platit daň z příjmu, pokud splníte 2 podmínky zároveň. Zaprvé že se jedná o příležitostný příjem a za druhé že je to max. 30 000 Kč ročně.

Za příležitostný příjem považují něco, co je krátkodobého, výjimečného a nesystematického. Za obvyklý příklad se dává, že prodáte na trhu jablka z vaší zahrady. Nebo podobný jednorázový přivýdělek.

Pokud však máte na svých webových stránkách umístěn provizní odkaz nebo reklamní plochu či získáváte provize pravidelně každý měsíc, je to dle našeho názoru systematické a opakované a nelze to považovat za příležitostný příjem.

Z těchto důvodů v každém případě doporučujeme mít živnost na reklamní činnost, nechat si vyplácet provize na fakturu a odvádět daň z příjmu. Pokud budete trvat na tom, že se jedná o příležitostný příjem, vyplatíme vám provizi bez faktury (oproti písemné žádosti o vyplacení), ale budete námi upozorněni, že byste dle zákona měli odvést daň z příjmu. Dále to je na vaší případné argumentaci s finančním úřadem. Pokud by to bylo ve větší míře, mohlo by se jednat i o neoprávněné podnikání.

Pokud za kalendářní rok překročíte částku 30 000 Kč z příležitostných příjmů, musíte je zdanit všechny zpětně.

Podrobnosti v zákoně o daních z příjmu – § 10 odst. 1a a § 10 odst. 3.

 


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.