Nepřipsaná provize u vyřízených objednávek

Pokud se vám u vyřízených objednávek, které jste zprostředkovali, ihned nepřipíše provize, nejedná se o chybu. Provize se připisují až po 30 dnech.

Částka provize se na váš provizní účet připíše až 30 dní po vyřízení objednávky. Pozor – nejedná se o 30 dní od vzniku objednávky ani od zaplacení objednávky, ale až od jejího úplného uzavření (tedy kdy je dodání produktu zákazníkovi dokončeno či služba zřízena).

V seznamu objednávek se řiďte údajem ve sloupci vyřízena. Od zde uvedeného dne začíná běžet 30-denní lhůta. Pokud zde datum uvedeno není, objednávka vyřízena ještě nebyla.

Důvod je ten, že zákazníci mají u služeb různé možnosti odstoupení od objednávky do určité doby od jejího zřízení. Pokud tak učiní, vracíme jim zaplacené peníze a v takové situaci zaniká nárok i na vaši provizi.

Tato 30denní ochranná lhůta je uvedena ve smluvních podmínkách provizního systému.


Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.