Nepřipisují se provize za prokliky

Pokud se vám přestaly po určité době připisovat provize za prokliky u reklamní plochy, zřejmě jste dosáhli maximálního počtu placených prokliků na jednu objednávku.

Na stránkách provizního systému a též ve smluvních podmínkách provizního systému (bod 2.3) se uvádí:

Za placené prokliky se nepovažují prokliky nad počet 100 (slovy sto) od poslední zprostředkované vyřízené objednávky. To znamená, že na jednu zprostředkovanou, zaplacenou a vyřízenou objednávku se považuje nejvýše 100 (slovy sto) prokliků za placené.

Detailněji: S vaším partnerským účtem je spojen čítač placených prokliků. Pokud dosáhne hodnoty vyšší než 100, další prokliky nejsou považovány za placené. Pokud dojde k vyřízení (zaplacení a uzavření) jakékoliv provizní objednávky, tento čítač se vynuluje a následujících 100 platných prokliků bude placených.

Proč tomu tak je? Náš provizní systém je primárně určen na získávání provizí ze zprostředkovaných objednávek (proto se jmenuje „provizní“). Zisk ze samotných prokliků bez realizovaných objednávek je pouze drobný bonus. Toto omezení je zde také kvůli zamezení podvodných prokliků.

Další možné příčiny
  • Provize za placené prokliky se nepřipisují okamžitě, ale jako suma za celý den až následující den.
  • Placené prokliky jsou pouze z reklamních ploch, nikoliv z provizních odkazů.
  • Za placený se proklik považuje pouze 1 proklik z 1 IP adresy za 1 hodinu. Tedy více prokliků z jedné IP adresy v jedné hodině se započítá jen jednou. Toto omezení nemá vliv na zprostředkování objednávek, pouze na proplacení samotných prokliků.

Máte-li jakýkoliv problém či dotaz ohledně provizního systému, využijte diskuzní fórum (veřejně viditelné), pro soukromou komunikaci použijte kontaktní formulář.